เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 441 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]76
162 ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 8 พ.ย. 2565 ]73
163 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]92
164 ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 [ 4 พ.ย. 2565 ]78
165 ประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว "โรคพิษสุนัขบ้า" ในเขตเทศบาลฯ [ 4 พ.ย. 2565 ]68
166 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การชำระเงินค่าภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 3 พ.ย. 2565 ]69
167 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 พ.ย. 2565 ]64
168 ประชาสัมพันธ์ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2560 [ 3 พ.ย. 2565 ]71
169 ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 ระเบียบการประกวดธิดานพมาศ [ 1 พ.ย. 2565 ]91
170 ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 ระเบียบการประกวดกระทง [ 1 พ.ย. 2565 ]115
171 ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 31 ต.ค. 2565 ]57
172 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลงเพื่อสร้างการรับรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด [ 31 ต.ค. 2565 ]61
173 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง กำหนดวันเลือกสรร ขั้นตอนการดำเนินการในการสรรหาและเลือกสรร [ 27 ต.ค. 2565 ]100
174 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการรจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่้อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ต.ค. 2565 ]80
175 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]73
176 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]68
177 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 5 ต.ค. 2565 ]8
178 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]77
179 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.ย. 2565 ]78
180 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ [ 27 ก.ย. 2565 ]87
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23