เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 398 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากลมกรรโชคแรง [ 16 ส.ค. 2565 ]55
162 ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2565 และแผนการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน [ 10 ส.ค. 2565 ]60
163 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 5 ส.ค. 2565 ]64
164 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ไขข้อสงสัย "โรคฝีดาษลิง" [ 5 ส.ค. 2565 ]52
165 ประชาสัมพันธ์ วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]60
166 ประชาสัมพันธ์ เรื่องแนวโน้มการระบาดของโรคโควิดสายพันธ์ BA.5 [ 22 ก.ค. 2565 ]57
167 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]57
168 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ก.ค. 2565 ]64
169 ประชาสัมพันธ์การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 22 ก.ค. 65 เวลา 09.00 - 16.30 น. [ 18 ก.ค. 2565 ]59
170 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 6 ก.ค. 2565 ]68
171 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา ทต.ร่อนพิบูลย์ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]22
172 ประชาสัมพันธ์ "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2565" [ 30 มิ.ย. 2565 ]61
173 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 29 มิ.ย. 2565 ]121
174 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) [ 28 มิ.ย. 2565 ]67
175 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]50
176 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาปรชาคมอำเภอร่อนพิบูลย์ [ 17 มิ.ย. 2565 ]68
177 ประชาสัมพันธ์กลุ่มชมรมการออกกำลังกายเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 15 มิ.ย. 2565 ]19
178 ประชาสัมพันธ์ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2563 [ 15 มิ.ย. 2565 ]99
179 สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]56
180 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าและเสาส่งไฟฟ้า [ 13 มิ.ย. 2565 ]130
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20