เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
  นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบา...[วันที่ 2023-02-07][ผู้อ่าน 5]
 
  กองช่าง ลงพื้นที่เกลี่ยหลุมขยะ และรายงานซ่อมบำรุงไ...[วันที่ 2023-02-07][ผู้อ่าน 3]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้าชายเขาออกนาโพธิ์ และ...[วันที่ 2023-02-06][ผู้อ่าน 3]
 
  นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้รองนายก เป็นประธานในการประ...[วันที่ 2023-02-02][ผู้อ่าน 10]
 
  กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมหลุมบ่อด้วยคอนกรีตถนนสายเลียบ...[วันที่ 2023-02-02][ผู้อ่าน 6]
 
  กองช่าง ลงพื้นที่ ติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะ 2 จุด บร...[วันที่ 2023-02-01][ผู้อ่าน 6]
 
  นายซูปียัน แดเมาะเล็ง นายอำเภอร่อนพิบูลย์ ได้มาตรว...[วันที่ 2023-01-31][ผู้อ่าน 8]
 
  นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ้อ...[วันที่ 2023-01-31][ผู้อ่าน 8]
 
  กองสาธารณสุข ลงพื้นที่ตีล็อคจำหน่ายสินค้าในที่หรือ...[วันที่ 2023-01-27][ผู้อ่าน 25]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ เก็บกวาดขยะตลาดใหม่[วันที่ 2023-01-27][ผู้อ่าน 14]
 
   นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลั...[วันที่ 2023-01-26][ผู้อ่าน 22]
 
  งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีมีการเผาเศษกิ่งไม้...[วันที่ 2023-01-24][ผู้อ่าน 15]