เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
  นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ...[วันที่ 2023-06-06][ผู้อ่าน 3]
 
  ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้...[วันที่ 2023-06-06][ผู้อ่าน 3]
 
  กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ และลอกคูสายใต้สา...[วันที่ 2023-06-06][ผู้อ่าน 5]
 
  นายกเทศมนตรีฯเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์พัฒนา...[วันที่ 2023-06-02][ผู้อ่าน 7]
 
  นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุ...[วันที่ 2023-05-25][ผู้อ่าน 12]
 
  นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงแนวท...[วันที่ 2023-05-24][ผู้อ่าน 13]
 
  กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมหลุมบ่อถนนสาย ร.รดรุณศึกษา ด้...[วันที่ 2023-05-22][ผู้อ่าน 15]
 
  นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนิ...[วันที่ 2023-05-22][ผู้อ่าน 17]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่เก็บกิ่งไม้ ซอยบ้านจานเรียว...[วันที่ 2023-05-19][ผู้อ่าน 10]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่เก็บขยะตลาดใหม่ และตัดหญ้าถ...[วันที่ 2023-05-18][ผู้อ่าน 12]
 
  กองช่าง เปลี่ยนหลังคาแสลนสนามเด็กเล่น ศพด. ขุดหลุม...[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 12]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่เก็ย กวาดขยะตลาดใหม่ และตัด...[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 10]