เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 

  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้าซอยจ่าเกษมออกซอยลุงเชือบ...
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้าข้าเซเว่นและซอยจานเรียวหน้าหินนายเพื้ยน...
  นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "To Be Number One" ชุมชนตลาดเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พ้อมด้วยคณะผู้...
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้าตลาดเปิดท้ายหลังธนาคารออมสินและตักหญ้าถนนสาย ร.ร.วีรศิลฯ สุดซอย...
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่เก็บขยะตลาดใหม่ และตัดหญ้าถนนหน้าวุดสุวรรณรังษีเข้าถนนควนสีสุดเขตเทศบาล...
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้าถนนสายบ้านนาลึกออกถนนสายปรีชาทอง และเก็บกวาดขยะตลาดใหม่...
     

 
วันเข้าพรรษา
 

 


ออนไลน์   0000001   คน
วันนี้         0000001    คน
สัปดาห์นี้   0000000    คน
เดือนนี้      0000001    คน
ปีนี้           0006097    คน
ทั้งหมด     0021789    คน
เริ่มใช่งาน 1 ตุลาคม 2564
 
 
 
 
   
!-- START Bootstrap-Cookie-Alert -->