เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 

  งานป้องกันฯ จัดโครงการฝึกอบรมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประจำปี 2565 ...
  กองสาธารณสุขฯ ตัดหญ้าสายเกาะกลิ้ง และถนนสายบ้านนาลึกออกถนนสุขภาพ...
  ปลัดเทศบาลฯ นิติกร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้านครัวลำดวน ...
  กองช่าง ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่มาต่อใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ...
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน รณรงค์ขอความร่วมมือลดใช้ถัง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเทศบัญญั...
     

 
วันเข้าพรรษา
 

 


ออนไลน์   0000002   คน
วันนี้         0000005    คน
สัปดาห์นี้   0000000    คน
เดือนนี้      0000077    คน
ปีนี้           0005997    คน
ทั้งหมด     0007806    คน
เริ่มใช่งาน 1 ตุลาคม 2564