เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 

  นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าว ร่วมกิจกรรมโครงการปกป้องสถาบันหลักของชาติ ณ ทต.ร่อนพิบูลย์...
  กองช่าง ลงพื้นที่เกลี่ยหลุมขยะ และรายงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล...
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้าชายเขาออกนาโพธิ์ และซอย ชิชิน - จานเรียว...
  นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้รองนายก เป็นประธานในการประชุมคณะคณะกรรมการพิจารณาการจัดลำดับผู้เข้าร่วมโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอาย...
  กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมหลุมบ่อด้วยคอนกรีตถนนสายเลียบรางรถไฟ-หนองเป็ด...
  กองช่าง ลงพื้นที่ ติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะ 2 จุด บริเวณตลาดใหม่กับสวนผัก ซ่อมหลุมบ่อด้วยกากแอสฟัลท์เขาน้อย-หินลับ และรายงานการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ...
     

 
วันเข้าพรรษา
 

 


ออนไลน์   0000001   คน
วันนี้         0000026    คน
สัปดาห์นี้   0000053    คน
เดือนนี้      0000154    คน
ปีนี้           0000851    คน
ทั้งหมด     0016543    คน
เริ่มใช่งาน 1 ตุลาคม 2564
 
 
 
 
   
!-- START Bootstrap-Cookie-Alert -->