เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566) ปีงบประมาณ 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]44
2 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565) ปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2565 ]69
3 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2565) ปีงบประมาณ 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]62
4 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565) ปีงบประมาณ 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]65
5 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2564) ปีงบประมาณ 2565 [ 26 ต.ค. 2564 ]82
6 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564) ปีงบประมาณ 2564 [ 7 ก.ค. 2564 ]65
7 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564) ปีงบประมาณ 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]66
8 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564) ปีงบประมาณ 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]78
9 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563) ปีงบประมาณ 2564 [ 21 ต.ค. 2563 ]72