เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 343 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]3
2 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ (ภายหลังการปรับปรุงโครงสร้างและการจัดแบ่งส่วนราชการ) [ 2 มิ.ย. 2566 ]3
3 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล [ 2 มิ.ย. 2566 ]4
4 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]1
5 ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร "ช่วงหน้าร้อน" [ 3 พ.ค. 2566 ]7
6 ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สายพันธ์ XBB .1.16 [ 1 พ.ค. 2566 ]9
7 ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 จากช่องทางต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 66 เป็นต้นไป [ 27 เม.ย. 2566 ]10
8 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]3
9 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]11
10 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 24 เม.ย. 2566 ]16
11 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ในวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 12 เม.ย. 2566 ]8
12 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล [ 10 เม.ย. 2566 ]23
13 การป้องกัน การแก้ไขปัญหา และการเฝ้าระวังพระภิกษุสามเณรกระทำการไม่เหมาะสมผิดพระธรรมวินัยในพื้นที่ [ 7 เม.ย. 2566 ]7
14 ขอเชิญร่วมงานประเพณี สงกรานต์และวันกตัญญู ประจำปี 2566 ณ วัดเทพนมเชือด ในวันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. [ 7 เม.ย. 2566 ]8
15 งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เปิดให้บริการในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 14 และ 17 เม.ย.66 [ 5 เม.ย. 2566 ]8
16 การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น ThalD (ไทยดี) [ 4 เม.ย. 2566 ]6
17 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 30 มี.ค. 2566 ]30
18 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง กำหนดวันเลือกสรร ขั้นตอนการดำเนินการในการสรรหาและเลือกสรร [ 30 มี.ค. 2566 ]14
19 ประกาศสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การกำหนดวันเริ่มและจำนวนวันของสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และการกำหนดวันเริ่มและจำนวนของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 และประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]16
20 ประชาสัมพันธ์ารยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/ภ.ง.ด.91) ประจำปีภาษี 2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]11
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18