เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 384 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการพิจารณาศึกษาข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนปี 2565 [ 28 ก.ย. 2566 ]1
2 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ผลการลดพลังงาน ตามมาตรการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]2
3 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภา ในวันที่ 27 ก.ย. 66 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสภา ทต.ร่อนฯ [ 25 ก.ย. 2566 ]7
4 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภา ทต.ร่อนฯ ในวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ทต.ร่อนฯ [ 20 ก.ย. 2566 ]9
5 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]4
6 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล [ 18 ก.ย. 2566 ]6
7 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง [ 13 ก.ย. 2566 ]4
8 ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปีที่ 7 [ 11 ก.ย. 2566 ]8
9 เผยแพร่ไฟล์หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน [ 8 ก.ย. 2566 ]6
10 องค์ความรู้ในการจัดการปัญหามลพิษ [ 30 ส.ค. 2566 ]5
11 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชน ในวันที่ 12 ก.ย. 66 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดสุวรรณรังสี และวันที่ 13 ก.ย. 66 เวลา 13.30 น. ณ หอองค์ประชุมเทวดาเขาแดง [ 30 ส.ค. 2566 ]5
12 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 28 ส.ค. 2566 ]7
13 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 15 ส.ค. 2566 ]11
14 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 4 ส.ค. 2566 ]9
15 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.ค. 2566 ]9
16 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การประะเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2566 ]10
17 ประชาสัมพันธ์ โครงการเฝ้าระวัง คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]13
18 แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 มิ.ย. 2566 ]15
19 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ.2566 [ 29 มิ.ย. 2566 ]13
20 ประชาสัมพันธ์การบริจาคเพื่อสนับสนุนการกีฬา ผ่านระบบ e-Donation ของคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช [ 29 มิ.ย. 2566 ]10
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20