เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 373 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]1
2 ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตาม โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 6 ก.พ. 2566 ]2
3 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง [ 6 ก.พ. 2566 ]2
4 ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช [ 6 ก.พ. 2566 ]2
5 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ม.ค. 2566 ]23
6 ข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]7
7 ข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2565 [ 20 ม.ค. 2566 ]4
8 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 19 ม.ค. 2566 ]17
9 คำสั่งเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 19 ม.ค. 2566 ]10
10 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลร่อนพิบูลยื พ.ศ.2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]10
11 ประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โดยยึดหลัก [ 17 ม.ค. 2566 ]8
12 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเตือนภัยให้ผู้ใช้รถยนต์ที่ติดตั้งถุงลมนิรภัย ยี่ห้อทาคาตะ (Takata) [ 13 ม.ค. 2566 ]4
13 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]5
14 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]6
15 ขอเชิญชวนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ โรงเรียนร่อนพิบูลย์ [ 9 ม.ค. 2566 ]16
16 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนิการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 28 ธ.ค. 2565 ]44
17 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง กำหนดวันเลือกสรร ขั้นตอนการดำเนินการในการสรรหาและเลือกสรร [ 28 ธ.ค. 2565 ]23
18 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและแนวทางปฎิบัติในการยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 26 ธ.ค. 2565 ]5
19 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]7
20 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวาลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 23 ธ.ค. 2565 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19