เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชน ในวันที่ 12 ก.ย. 66 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดสุวรรณรังสี และวันที่ 13 ก.ย. 66 เวลา 13.30 น. ณ หอองค์ประชุมเทวดาเขาแดง

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชน ในวันที่ 12 ก.ย. 66 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดสุวรรณรังสี  และวันที่ 13 ก.ย. 66 เวลา 13.30 น. ณ หอองค์ประชุมเทวดาเขาแดง    เอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชน ในวันที่ 12 ก.ย. 66 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดสุวรรณรังสี และวันที่ 13 ก.ย. 66 เวลา 13.30 น. ณ หอองค์ประชุมเทวดาเขาแดง


 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ