เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ระเบียบการประกวดกระทง งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

    รายละเอียดข่าว

ระเบียบการประกวดกระทง งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์



    เอกสารประกอบ
ระเบียบการประกวดกระทง งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์


 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ