เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2565

    รายละเอียดข่าว

ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2565    เอกสารประกอบ
ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2565


 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ