เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

    รายละเอียดข่าว

นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์    เอกสารประกอบ
นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์


 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ