เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

    รายละเอียดข่าว

นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ในวันที่ 29  สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์    เอกสารประกอบ
นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์


 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ