เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ในวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

    รายละเอียดข่าว

นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ในวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์    เอกสารประกอบ
นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ในวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์


 
    วันที่ลงข่าว
: 12 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ