เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
เทศบัญญัติอื่นๆ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง อนุญาตให้เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ทำกิจการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) พ.ศ.๒๕๖๖ [ 10 พ.ค. 2566 ]19
2 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 7 ก.ย. 2565 ]61
3 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 7 ก.ย. 2565 ]55
4 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2564 ]63
5 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 11 ส.ค. 2563 ]62
6 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๓ [ 11 ส.ค. 2563 ]55
7 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 11 ส.ค. 2563 ]64
8 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 11 ส.ค. 2563 ]62
9 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๘ [ 1 ต.ค. 2558 ]52
10 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 1 ต.ค. 2558 ]55
11 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๘ [ 1 ต.ค. 2558 ]63
12 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องสุสานและฌาปณสถาน พ.ศ.๒๕๕๘ [ 10 ม.ค. 2558 ]59