เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 11 พ.ค. 2566 ]5
2 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 11 พ.ค. 2566 ]7
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 21 ก.พ. 2566 ]11
4 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]51
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 วันที่ 30 สิงหาคม 2565 [ 14 ก.ย. 2565 ]38
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]38
7 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]64
8 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 25 ก.พ. 2565 ]69
9 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]68
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 11 พ.ย. 2564 ]63
11 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]65
12 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]65
13 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 14 ก.ค. 2564 ]37
14 รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 14 ก.ค. 2564 ]65
15 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]42
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 8 พ.ย. 2563 ]69
17 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]68
18 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]67
19 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]66
20 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]63
 
หน้า 1|2