เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขัวญกำลังใจ
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.ท.จ. นครศรีฯ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ [ 13 ก.พ. 2566 ]58
2 ประกาศ ก.ท.จ.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๖๓ [ 13 ก.พ. 2566 ]54
3 ประกาศ ก.ท.จ. นครศรีฯ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 13 ก.พ. 2566 ]54