เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินสำหรับปี 2565 ของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 21 เม.ย. 2566 ]5
2 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565 [ 16 ก.พ. 2566 ]11
3 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 ม.ค. 2566 ]22
4 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 30 มี.ค. 2565 ]39
5 รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 [ 22 ก.พ. 2565 ]51
6 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]42
7 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]42