เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 29 มี.ค. 2567 ]9
2 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566 [ 27 ก.พ. 2567 ]8
3 รายงานการเงินสำหรับปี 2565 ของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 21 เม.ย. 2566 ]56
4 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565 [ 16 ก.พ. 2566 ]53
5 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 ม.ค. 2566 ]67
6 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 30 มี.ค. 2565 ]85
7 รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 [ 22 ก.พ. 2565 ]105
8 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]95
9 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]94