เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จำนวนผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) [ 26 มี.ค. 2567 ]7
2 จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service [ 26 มี.ค. 2567 ]7
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน รอบ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 31 มี.ค. 2566 ]44
4 ข้อมูลสถิติการให้บริการพ่นหมอกควัน รอบ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 31 มี.ค. 2566 ]39
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการการขอถังขยะ รอบ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 31 มี.ค. 2566 ]40
6 ข้อมูลสถิติการให้บริการอุปกรณ์กีฬา รอบ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 31 มี.ค. 2566 ]39
7 ข้อมูลสถิติการให้บริการการน้ำอุปโภคบริโภค รอบ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 31 มี.ค. 2566 ]48
8 ข้อมูลสถิติการให้บริการการขอถังขยะ รอบ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2565 ]43
9 ข้อมูลสถิติการให้บริการพ่นหมอกควัน รอบ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2565 ]50
10 ข้อมูลสถิติการให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน รอบ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2565 ]38
11 ข้อมูลสถิติการให้บริการอุปกรณ์กีฬา รอบ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2565 ]42
12 ข้อมูลสถิติการให้บริการผู้มาชำระภาษีต่างๆ รอบ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2565 ]45
13 ข้อมูลสถิติการให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]101
14 ข้อมูลสถิติการให้บริการพ่นหมอกควัน รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]71
15 ข้อมูลสถิติการให้บริการขอถังขยะ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]66
16 ข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]67
17 ข้อมูลสถิติการให้บริการอุปกรณ์กีฬา รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]67
18 ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภคบริโภค รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]70
19 ข้อมูลสถิติการให้บริการรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]64
20 ข้อมูลสถิติการให้บริการรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]68
 
หน้า 1|2