เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 384 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประชาสัมพันธ์ ขอรับบริจาคสิ่งของเครื่องใข้ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช [ 5 ก.ย. 2565 ]65
142 ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ช่วยสนับสนุนสั่งซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ [ 5 ก.ย. 2565 ]48
143 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 29 ส.ค. 2565 ]51
144 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากลมกรรโชกแรง [ 29 ส.ค. 2565 ]49
145 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]52
146 ประชาสัมพันธ์ จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ที่เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ดำเนินการจัดให้มีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาหรือออกกำลังกาย จำนวน 15 แห่ง (เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ มีชุมชนทั้งหมด 10 ชุมชน) [ 16 ส.ค. 2565 ]7
147 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากลมกรรโชคแรง [ 16 ส.ค. 2565 ]46
148 ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2565 และแผนการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน [ 10 ส.ค. 2565 ]48
149 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 5 ส.ค. 2565 ]51
150 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ไขข้อสงสัย "โรคฝีดาษลิง" [ 5 ส.ค. 2565 ]42
151 ประชาสัมพันธ์ วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]43
152 ประชาสัมพันธ์ เรื่องแนวโน้มการระบาดของโรคโควิดสายพันธ์ BA.5 [ 22 ก.ค. 2565 ]46
153 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]44
154 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ก.ค. 2565 ]49
155 ประชาสัมพันธ์การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 22 ก.ค. 65 เวลา 09.00 - 16.30 น. [ 18 ก.ค. 2565 ]48
156 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 6 ก.ค. 2565 ]59
157 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา ทต.ร่อนพิบูลย์ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]14
158 ประชาสัมพันธ์ "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2565" [ 30 มิ.ย. 2565 ]50
159 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 29 มิ.ย. 2565 ]95
160 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) [ 28 มิ.ย. 2565 ]55
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20