เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 412 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 ระเบียบการประกวดกระทง [ 1 พ.ย. 2565 ]108
142 ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 31 ต.ค. 2565 ]53
143 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลงเพื่อสร้างการรับรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด [ 31 ต.ค. 2565 ]55
144 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง กำหนดวันเลือกสรร ขั้นตอนการดำเนินการในการสรรหาและเลือกสรร [ 27 ต.ค. 2565 ]86
145 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการรจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่้อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ต.ค. 2565 ]74
146 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]66
147 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]63
148 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 5 ต.ค. 2565 ]4
149 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]71
150 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.ย. 2565 ]71
151 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ [ 27 ก.ย. 2565 ]78
152 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 26 ก.ย. 2565 ]65
153 ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือทุกท่านห้ามเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการสร้างมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย [ 23 ก.ย. 2565 ]59
154 ประชาสัมพันธ์ มาตรการสำหรับพนักงานจัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 23 ก.ย. 2565 ]69
155 ประชาสัมพันธ์ แนวทางการจัดการขยะติดเชื้อ [ 23 ก.ย. 2565 ]70
156 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]67
157 สรุปบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ณ เดือน กันยายน 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]34
158 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานและค่าสาธารณูปโภค [ 16 ก.ย. 2565 ]81
159 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แผนปฎิบัติการลดการใช้พลังงาน [ 16 ก.ย. 2565 ]67
160 คำสั่งเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรการลดใช้พลังงาน [ 16 ก.ย. 2565 ]82
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21