เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 384 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]50
122 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.ย. 2565 ]55
123 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ [ 27 ก.ย. 2565 ]51
124 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 26 ก.ย. 2565 ]47
125 ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือทุกท่านห้ามเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการสร้างมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย [ 23 ก.ย. 2565 ]43
126 ประชาสัมพันธ์ มาตรการสำหรับพนักงานจัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 23 ก.ย. 2565 ]53
127 ประชาสัมพันธ์ แนวทางการจัดการขยะติดเชื้อ [ 23 ก.ย. 2565 ]50
128 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]47
129 สรุปบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ณ เดือน กันยายน 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]21
130 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานและค่าสาธารณูปโภค [ 16 ก.ย. 2565 ]48
131 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แผนปฎิบัติการลดการใช้พลังงาน [ 16 ก.ย. 2565 ]48
132 คำสั่งเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรการลดใช้พลังงาน [ 16 ก.ย. 2565 ]47
133 คำสั่งเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 16 ก.ย. 2565 ]51
134 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]48
135 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ผลการลดพลังงาน ตามมาตรการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]44
136 รายงานข้อมูลการใช้พลังงานและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน รอบ 3 เดือน (ระหว่างเดือน มิ.ย. - ส.ค. 65) [ 15 ก.ย. 2565 ]45
137 รายงานผลการลดใช้พลังงาน ตามมาตรการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]48
138 ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการร้านโชวห่วยเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งต้าปลีก [ 14 ก.ย. 2565 ]45
139 ประชาสัมพันธ์การจัดงานและสนับสนุนการประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2565 [ 8 ก.ย. 2565 ]55
140 ประชาสัมพันธ์ การปิดประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]45
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20