เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 441 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล [ 10 เม.ย. 2566 ]55
102 การป้องกัน การแก้ไขปัญหา และการเฝ้าระวังพระภิกษุสามเณรกระทำการไม่เหมาะสมผิดพระธรรมวินัยในพื้นที่ [ 7 เม.ย. 2566 ]35
103 ขอเชิญร่วมงานประเพณี สงกรานต์และวันกตัญญู ประจำปี 2566 ณ วัดเทพนมเชือด ในวันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. [ 7 เม.ย. 2566 ]37
104 งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เปิดให้บริการในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 14 และ 17 เม.ย.66 [ 5 เม.ย. 2566 ]45
105 การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น ThalD (ไทยดี) [ 4 เม.ย. 2566 ]51
106 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 30 มี.ค. 2566 ]69
107 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง กำหนดวันเลือกสรร ขั้นตอนการดำเนินการในการสรรหาและเลือกสรร [ 30 มี.ค. 2566 ]42
108 ประกาศสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การกำหนดวันเริ่มและจำนวนวันของสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และการกำหนดวันเริ่มและจำนวนของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 และประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]58
109 ประชาสัมพันธ์ารยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/ภ.ง.ด.91) ประจำปีภาษี 2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]51
110 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการขยายเวลาไปอีก 2 เดือน [ 8 มี.ค. 2566 ]50
111 ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช [ 8 มี.ค. 2566 ]44
112 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 7 มี.ค. 2566 ]70
113 ประชาสัมพันธ์ แผนบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 19-21 และ 24-26 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00น. เฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนประจำปี 2566 ไว้กับทางเทศบาลเท่านั้น [ 7 มี.ค. 2566 ]45
114 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]41
115 ประกาศเทบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การเตรียมการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง ประจำปีฝบประมรณ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]54
116 ข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]47
117 ข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2566 [ 21 ก.พ. 2566 ]51
118 นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 21 ก.พ. 2566 ]65
119 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]65
120 ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 13 ก.พ. 2566 ]80
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23