เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 366 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประชาสัมพันธ์ "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2565" [ 30 มิ.ย. 2565 ]33
102 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 29 มิ.ย. 2565 ]70
103 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) [ 28 มิ.ย. 2565 ]32
104 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]28
105 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาปรชาคมอำเภอร่อนพิบูลย์ [ 17 มิ.ย. 2565 ]33
106 ประชาสัมพันธ์ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2563 [ 15 มิ.ย. 2565 ]64
107 สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]33
108 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าและเสาส่งไฟฟ้า [ 13 มิ.ย. 2565 ]79
109 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชน ฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มกระตุ้น [ 30 พ.ค. 2565 ]34
110 ประชาสัมพันธ์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]32
111 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]29
112 หลัก 5 ย. ป้องกันตัวเองจากโรคพิษสุนัขบ้า [ 11 พ.ค. 2565 ]43
113 ประชาสัมพันธ์เลื่อนกำหนดการปฏิบัติงานการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว [ 10 พ.ค. 2565 ]33
114 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 พ.ค. 2565 ]36
115 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าร่วมประชุม โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ (ชั้น 4) [ 6 พ.ค. 2565 ]34
116 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]32
117 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]33
118 การมอบหมายผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด [ 12 เม.ย. 2565 ]31
119 ประกาศระเบียบสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทสบาลตำบลร่อนพิบูลย์ พ.ศ. 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]33
120 การระมัดระวังป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลาของทุกคน ให้ปลอดภัยจากการติดโควิด-19 ตามมาตรการ [ 18 มี.ค. 2565 ]62
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19