เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 366 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 รายงานข้อมูลการใช้พลังงานและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน รอบ 3 เดือน (ระหว่างเดือน มิ.ย. - ส.ค. 65) [ 15 ก.ย. 2565 ]29
82 รายงานผลการลดใช้พลังงาน ตามมาตรการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]28
83 ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการร้านโชวห่วยเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งต้าปลีก [ 14 ก.ย. 2565 ]27
84 ประชาสัมพันธ์การจัดงานและสนับสนุนการประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2565 [ 8 ก.ย. 2565 ]37
85 ประชาสัมพันธ์ การปิดประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]29
86 ประชาสัมพันธ์ ขอรับบริจาคสิ่งของเครื่องใข้ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช [ 5 ก.ย. 2565 ]36
87 ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ช่วยสนับสนุนสั่งซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ [ 5 ก.ย. 2565 ]29
88 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 29 ส.ค. 2565 ]32
89 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากลมกรรโชกแรง [ 29 ส.ค. 2565 ]32
90 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]32
91 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากลมกรรโชคแรง [ 16 ส.ค. 2565 ]29
92 ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2565 และแผนการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน [ 10 ส.ค. 2565 ]35
93 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 5 ส.ค. 2565 ]32
94 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ไขข้อสงสัย "โรคฝีดาษลิง" [ 5 ส.ค. 2565 ]27
95 ประชาสัมพันธ์ วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]28
96 ประชาสัมพันธ์ เรื่องแนวโน้มการระบาดของโรคโควิดสายพันธ์ BA.5 [ 22 ก.ค. 2565 ]32
97 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]27
98 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ก.ค. 2565 ]32
99 ประชาสัมพันธ์การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 22 ก.ค. 65 เวลา 09.00 - 16.30 น. [ 18 ก.ค. 2565 ]30
100 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 6 ก.ค. 2565 ]34
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19