เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 471 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 12 ม.ค. 2567 ]14
62 ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาร่อนพิบูลย์ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี [ 5 ม.ค. 2567 ]28
63 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ยวดยานพาหนะข้ามทางรถไฟ [ 28 ธ.ค. 2566 ]31
64 ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การให้บริการด้านงานทะเบียนราษฏร ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 [ 25 ธ.ค. 2566 ]23
65 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 22 ธ.ค. 2566 ]25
66 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภา ทต.ร่อนฯ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ทต.ร่อนฯ [ 18 ธ.ค. 2566 ]59
67 แจ้งช่องทางการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม [ 6 ธ.ค. 2566 ]18
68 ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่องผลการประชุมผังน้ำครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก [ 23 พ.ย. 2566 ]27
69 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แผนปฎิบัติงานการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 9 พ.ย. 2566 ]32
70 ระเบียบการประกวดกระทง งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 9 พ.ย. 2566 ]33
71 ระเบียบการประกวดธิดานพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บริเวณทางเลีบบรถไฟบ้านเขาน้อย เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 9 พ.ย. 2566 ]31
72 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 และประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 4 พ.ย. 2566 ]28
73 คำสั่งเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 1 พ.ย. 2566 ]43
74 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 1 พ.ย. 2566 ]44
75 แผนการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 1 พ.ย. 2566 ]42
76 รายงานผลการประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ และรายงานผลการพิจารณาศึกษาสถานการณ์อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ [ 25 ต.ค. 2566 ]47
77 เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ขอเชิญพุทธศนิกชนเข้าร่วมพิธีสมโภชเรือพนมพระ งานประเพณีลากพระ อ.ร่อนพิบูลย์ ในวันที่ 30 ต.ค. 66 เวลา 17.30 น. ณ เต็นท์พิธีสมโภชเรือพนมพระ หน้าที่ว่าการอำเภอร่อนฯ [ 25 ต.ค. 2566 ]40
78 ประชาสัมพันธ์งานประเพณีลากพระ อำเภอร่อนพิบูลย์ ประจำปี 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]72
79 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานและค่าสาธารณูโภค [ 11 ต.ค. 2566 ]45
80 แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 11 ต.ค. 2566 ]34
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24