เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 366 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 31 ต.ค. 2565 ]24
62 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลงเพื่อสร้างการรับรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด [ 31 ต.ค. 2565 ]21
63 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง กำหนดวันเลือกสรร ขั้นตอนการดำเนินการในการสรรหาและเลือกสรร [ 27 ต.ค. 2565 ]42
64 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการรจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่้อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ต.ค. 2565 ]41
65 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]29
66 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]32
67 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]33
68 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.ย. 2565 ]35
69 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ [ 27 ก.ย. 2565 ]34
70 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 26 ก.ย. 2565 ]32
71 ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือทุกท่านห้ามเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการสร้างมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย [ 23 ก.ย. 2565 ]29
72 ประชาสัมพันธ์ มาตรการสำหรับพนักงานจัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 23 ก.ย. 2565 ]33
73 ประชาสัมพันธ์ แนวทางการจัดการขยะติดเชื้อ [ 23 ก.ย. 2565 ]33
74 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]33
75 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานและค่าสาธารณูปโภค [ 16 ก.ย. 2565 ]30
76 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แผนปฎิบัติการลดการใช้พลังงาน [ 16 ก.ย. 2565 ]31
77 คำสั่งเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรการลดใช้พลังงาน [ 16 ก.ย. 2565 ]32
78 คำสั่งเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 16 ก.ย. 2565 ]33
79 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]34
80 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ผลการลดพลังงาน ตามมาตรการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]27
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19