เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 412 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]28
62 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ (ภายหลังการปรับปรุงโครงสร้างและการจัดแบ่งส่วนราชการ) [ 2 มิ.ย. 2566 ]29
63 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล [ 2 มิ.ย. 2566 ]43
64 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]27
65 ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร "ช่วงหน้าร้อน" [ 3 พ.ค. 2566 ]34
66 ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สายพันธ์ XBB .1.16 [ 1 พ.ค. 2566 ]35
67 ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 จากช่องทางต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 66 เป็นต้นไป [ 27 เม.ย. 2566 ]32
68 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]24
69 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]40
70 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 24 เม.ย. 2566 ]51
71 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ในวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 12 เม.ย. 2566 ]28
72 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล [ 10 เม.ย. 2566 ]48
73 การป้องกัน การแก้ไขปัญหา และการเฝ้าระวังพระภิกษุสามเณรกระทำการไม่เหมาะสมผิดพระธรรมวินัยในพื้นที่ [ 7 เม.ย. 2566 ]29
74 ขอเชิญร่วมงานประเพณี สงกรานต์และวันกตัญญู ประจำปี 2566 ณ วัดเทพนมเชือด ในวันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. [ 7 เม.ย. 2566 ]32
75 งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เปิดให้บริการในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 14 และ 17 เม.ย.66 [ 5 เม.ย. 2566 ]38
76 การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น ThalD (ไทยดี) [ 4 เม.ย. 2566 ]42
77 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 30 มี.ค. 2566 ]54
78 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง กำหนดวันเลือกสรร ขั้นตอนการดำเนินการในการสรรหาและเลือกสรร [ 30 มี.ค. 2566 ]36
79 ประกาศสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การกำหนดวันเริ่มและจำนวนวันของสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และการกำหนดวันเริ่มและจำนวนของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 และประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]50
80 ประชาสัมพันธ์ารยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/ภ.ง.ด.91) ประจำปีภาษี 2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]41
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21