เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 366 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ธ.ค. 2565 ]46
42 ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 1 ธ.ค. 2565 ]17
43 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต [ 1 ธ.ค. 2565 ]17
44 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 24 พ.ย. 2565 ]22
45 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 24 พ.ย. 2565 ]19
46 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 22 พ.ย. 2565 ]44
47 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]25
48 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]22
49 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2565 [ 17 พ.ย. 2565 ]21
50 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2565 [ 17 พ.ย. 2565 ]21
51 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]26
52 ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 8 พ.ย. 2565 ]23
53 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]25
54 ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 [ 4 พ.ย. 2565 ]23
55 ประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว "โรคพิษสุนัขบ้า" ในเขตเทศบาลฯ [ 4 พ.ย. 2565 ]26
56 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การชำระเงินค่าภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 3 พ.ย. 2565 ]22
57 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 พ.ย. 2565 ]24
58 ประชาสัมพันธ์ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2560 [ 3 พ.ย. 2565 ]26
59 ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 ระเบียบการประกวดธิดานพมาศ [ 1 พ.ย. 2565 ]43
60 ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 ระเบียบการประกวดกระทง [ 1 พ.ย. 2565 ]61
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19