เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 441 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภา ทต.ร่อนฯ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ทต.ร่อนฯ [ 18 ธ.ค. 2566 ]53
42 แจ้งช่องทางการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม [ 6 ธ.ค. 2566 ]15
43 ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่องผลการประชุมผังน้ำครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก [ 23 พ.ย. 2566 ]24
44 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แผนปฎิบัติงานการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 9 พ.ย. 2566 ]30
45 ระเบียบการประกวดกระทง งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 9 พ.ย. 2566 ]28
46 ระเบียบการประกวดธิดานพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บริเวณทางเลีบบรถไฟบ้านเขาน้อย เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 9 พ.ย. 2566 ]24
47 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 และประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 4 พ.ย. 2566 ]23
48 คำสั่งเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 1 พ.ย. 2566 ]39
49 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 1 พ.ย. 2566 ]37
50 แผนการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 1 พ.ย. 2566 ]37
51 รายงานผลการประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ และรายงานผลการพิจารณาศึกษาสถานการณ์อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ [ 25 ต.ค. 2566 ]40
52 เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ขอเชิญพุทธศนิกชนเข้าร่วมพิธีสมโภชเรือพนมพระ งานประเพณีลากพระ อ.ร่อนพิบูลย์ ในวันที่ 30 ต.ค. 66 เวลา 17.30 น. ณ เต็นท์พิธีสมโภชเรือพนมพระ หน้าที่ว่าการอำเภอร่อนฯ [ 25 ต.ค. 2566 ]37
53 ประชาสัมพันธ์งานประเพณีลากพระ อำเภอร่อนพิบูลย์ ประจำปี 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]58
54 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานและค่าสาธารณูโภค [ 11 ต.ค. 2566 ]41
55 แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 11 ต.ค. 2566 ]31
56 รายงานผลการพิจารณาศึกษาข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนปี 2565 [ 28 ก.ย. 2566 ]38
57 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 28 ก.ย. 2566 ]35
58 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ผลการลดพลังงาน ตามมาตรการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]35
59 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภา ในวันที่ 27 ก.ย. 66 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสภา ทต.ร่อนฯ [ 25 ก.ย. 2566 ]45
60 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภา ทต.ร่อนฯ ในวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ทต.ร่อนฯ [ 20 ก.ย. 2566 ]42
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23