เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 398 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนตลาดใน-จานเรียว [ 26 มิ.ย. 2566 ]17
42 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนบ้านเขาน้อย [ 26 มิ.ย. 2566 ]21
43 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนบ้านป่าชมพู่ [ 26 มิ.ย. 2566 ]17
44 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนตลาดร่อนพิบูลย์ [ 26 มิ.ย. 2566 ]26
45 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 22 มิ.ย. 2566 ]22
46 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 12 มิ.ย. 2566 ]27
47 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง กำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 12 มิ.ย. 2566 ]26
48 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]23
49 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ (ภายหลังการปรับปรุงโครงสร้างและการจัดแบ่งส่วนราชการ) [ 2 มิ.ย. 2566 ]22
50 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล [ 2 มิ.ย. 2566 ]33
51 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]19
52 ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร "ช่วงหน้าร้อน" [ 3 พ.ค. 2566 ]27
53 ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สายพันธ์ XBB .1.16 [ 1 พ.ค. 2566 ]26
54 ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 จากช่องทางต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 66 เป็นต้นไป [ 27 เม.ย. 2566 ]27
55 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]20
56 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]35
57 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 24 เม.ย. 2566 ]48
58 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ในวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 12 เม.ย. 2566 ]25
59 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล [ 10 เม.ย. 2566 ]44
60 การป้องกัน การแก้ไขปัญหา และการเฝ้าระวังพระภิกษุสามเณรกระทำการไม่เหมาะสมผิดพระธรรมวินัยในพื้นที่ [ 7 เม.ย. 2566 ]25
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20