เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 412 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 22 เม.ย. 2563 ]65
382 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]77
383 ประกาศสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]72
384 การดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโนคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [ 17 เม.ย. 2563 ]69
385 ข่าวประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) [ 15 เม.ย. 2563 ]65
386 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 13 เม.ย. 2563 ]61
387 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ยกเลิกการประมูลให้เช่าอาคารจำหน่ายสินค้าหน้าศาลาประชาคมอำเภอร่อนพิบูลย์ คูหาที่ 11 [ 10 เม.ย. 2563 ]98
388 การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ [ 7 เม.ย. 2563 ]61
389 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ให้เช่าอาคารจำหน่ายสินค้าหน้าศาลาประชาคมอำเภอร่อนพิบูลย์ คูหาที่ 11 โดยวิธีการประมูล [ 3 เม.ย. 2563 ]71
390 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเป็นรายได้ [ 30 มี.ค. 2563 ]72
391 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 30 มี.ค. 2563 ]74
392 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 26 มี.ค. 2563 ]86
393 ประกาศอำเภอร่อนพิบูลย์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]70
394 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 20 มี.ค. 2563 ]73
395 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 2 มี.ค. 2563 ]87
396 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.พ. 2563 ]63
397 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 25 ก.พ. 2563 ]65
398 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง และ เรื่อง กำหนดวันเลือกสรร ขั้นตอนการดำเนินการในการสรรหาและเลือกสรร [ 17 ก.พ. 2563 ]105
399 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2 [ 6 ก.พ. 2563 ]103
400 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 29 ม.ค. 2563 ]57
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21