เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 412 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แผนการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 1 พ.ย. 2566 ]31
22 รายงานผลการประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ และรายงานผลการพิจารณาศึกษาสถานการณ์อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ [ 25 ต.ค. 2566 ]34
23 เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ขอเชิญพุทธศนิกชนเข้าร่วมพิธีสมโภชเรือพนมพระ งานประเพณีลากพระ อ.ร่อนพิบูลย์ ในวันที่ 30 ต.ค. 66 เวลา 17.30 น. ณ เต็นท์พิธีสมโภชเรือพนมพระ หน้าที่ว่าการอำเภอร่อนฯ [ 25 ต.ค. 2566 ]32
24 ประชาสัมพันธ์งานประเพณีลากพระ อำเภอร่อนพิบูลย์ ประจำปี 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]39
25 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานและค่าสาธารณูโภค [ 11 ต.ค. 2566 ]32
26 แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 11 ต.ค. 2566 ]25
27 รายงานผลการพิจารณาศึกษาข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนปี 2565 [ 28 ก.ย. 2566 ]29
28 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 28 ก.ย. 2566 ]31
29 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ผลการลดพลังงาน ตามมาตรการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]31
30 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภา ในวันที่ 27 ก.ย. 66 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสภา ทต.ร่อนฯ [ 25 ก.ย. 2566 ]36
31 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภา ทต.ร่อนฯ ในวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ทต.ร่อนฯ [ 20 ก.ย. 2566 ]35
32 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]36
33 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล [ 18 ก.ย. 2566 ]29
34 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง [ 13 ก.ย. 2566 ]47
35 ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปีที่ 7 [ 11 ก.ย. 2566 ]36
36 เผยแพร่ไฟล์หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน [ 8 ก.ย. 2566 ]31
37 องค์ความรู้ในการจัดการปัญหามลพิษ [ 30 ส.ค. 2566 ]31
38 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชน ในวันที่ 12 ก.ย. 66 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดสุวรรณรังสี และวันที่ 13 ก.ย. 66 เวลา 13.30 น. ณ หอองค์ประชุมเทวดาเขาแดง [ 30 ส.ค. 2566 ]28
39 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 28 ส.ค. 2566 ]30
40 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 15 ส.ค. 2566 ]25
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21