เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 428 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ประชาสัมพันธ์ มาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ [ 23 มี.ค. 2564 ]98
342 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ครั้งที่ 1/2564 [ 13 มี.ค. 2564 ]75
343 ข่าวประชาสัมพันธ์ จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช [ 18 ก.พ. 2564 ]144
344 ขอเชิญเข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลถือศีล กินเจ และ ลุยไฟ ณ ศาลเจ้าพระ 108 อำเภอร่นพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 18 ก.พ. 2564 ]93
345 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือดำเนินโครงการ "คนไทยไร้ E-Waste" [ 21 ม.ค. 2564 ]55
346 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหมึกสายวงฟ้า (ฺฺBlue - ringed octopus) [ 21 ม.ค. 2564 ]60
347 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ครั้งที่ 1/2564ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเท [ 13 ม.ค. 2564 ]77
348 ประชาสัมพันธ์ การวางท่อประปาขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ชุมชนตลาดร่อนพิบูลย์ ม. 12 [ 6 ม.ค. 2564 ]86
349 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินประจำปี พ.ศ. 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]89
350 วัดจีบประดิษฐ์ ขอเชิญชวน ทำบุญตักบาตรข้าวปลาอาหารแห้ง ในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 06.00 น. [ 30 ธ.ค. 2563 ]76
351 ข้อมูลทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 28 ธ.ค. 2563 ]174
352 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 24 พ.ย. 2563 ]67
353 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดการประกวดทระทง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณหลังตลาดรุ่งเรื่อง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช [ 26 ต.ค. 2563 ]70
354 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]79
355 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 24 ก.ย. 2563 ]71
356 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 22 ก.ย. 2563 ]76
357 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ก.ย. 2563 ]73
358 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ [ 21 ก.ย. 2563 ]70
359 ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล [ 16 ก.ย. 2563 ]69
360 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 10 ก.ย. 2563 ]76
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22