เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 366 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรือง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ส.ค. 2562 ]28
342 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง กำหนดวันเลืกสรร ขั้นตอนการดำเนินการในการสรรหาและเลือกสรร [ 8 ส.ค. 2562 ]56
343 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อว ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 8 ส.ค. 2562 ]53
344 เบอร์โทรศัพท์ใหม่ของสำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 2 ส.ค. 2562 ]61
345 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชนชนของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากลมกรรโชคแรง [ 10 ก.ค. 2562 ]55
346 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ก.ค. 2562 ]57
347 ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม โครงการหล่อเทียนพรรษา ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ.ชุมชนตลาดใหม่ ต.ร่อนพิบูลย์ [ 4 ก.ค. 2562 ]30
348 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบกลิ่นเหม็นจากเศษยางพารา [ 4 ก.ค. 2562 ]29
349 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป และช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริต [ 4 ก.ค. 2562 ]30
350 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัล "พระปฐมเจดีย์ทอง"ประจำปี 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]27
351 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 26 มิ.ย. 2562 ]24
352 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม [ 26 มิ.ย. 2562 ]25
353 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 13 มิ.ย. 2562 ]23
354 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง กำหนดวันเลือกสรร ขั้นตอนการดำเนินการในการสรรหาและเลือกสรร [ 11 มิ.ย. 2562 ]25
355 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 10 มิ.ย. 2562 ]34
356 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันเลือกสรรและวันประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 7 มิ.ย. 2562 ]28
357 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพ [ 24 พ.ค. 2562 ]26
358 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 13 พ.ค. 2562 ]31
359 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานเทศบ่ล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดีเด่น ประจำปี 2561 [ 8 พ.ค. 2562 ]26
360 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 29 เม.ย. 2562 ]25
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19