เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 398 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 ข้อมูลทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 28 ธ.ค. 2563 ]113
322 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 24 พ.ย. 2563 ]58
323 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดการประกวดทระทง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณหลังตลาดรุ่งเรื่อง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช [ 26 ต.ค. 2563 ]61
324 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]69
325 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 24 ก.ย. 2563 ]61
326 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 22 ก.ย. 2563 ]68
327 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ก.ย. 2563 ]62
328 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ [ 21 ก.ย. 2563 ]59
329 ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล [ 16 ก.ย. 2563 ]61
330 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 10 ก.ย. 2563 ]62
331 ประกาศอำเภอร่อนพิบูลย์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 และเรียกประชุมสภาเทศบาล [ 9 ก.ย. 2563 ]62
332 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง [ 9 ก.ย. 2563 ]61
333 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากลมกรรโชคแรง [ 8 ก.ย. 2563 ]56
334 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึงที่ใดเป็นปกติ [ 31 ส.ค. 2563 ]64
335 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]63
336 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 26 ส.ค. 2563 ]64
337 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก [ 24 ส.ค. 2563 ]63
338 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 24 ส.ค. 2563 ]60
339 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 20 ส.ค. 2563 ]64
340 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2563 ของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 20 ส.ค. 2563 ]63
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20