เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 441 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 มาตรการประหยัดพลังงานและค่าสาธารณูปโภค [ 9 มิ.ย. 2564 ]63
322 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ให้ผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จำหน่ายสินค้าได้ทุกวัน (จันทร์-อาทิตย์) เฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเท่านั้น [ 1 มิ.ย. 2564 ]104
323 คำสั่งเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกอง กรณีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกอง/ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองไม่อยู่หรือไปราชการที่อื่น [ 31 พ.ค. 2564 ]98
324 คำสั่งเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 31 พ.ค. 2564 ]72
325 คำสั่งเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ [ 31 พ.ค. 2564 ]210
326 คำสั่งเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่้อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 31 พ.ค. 2564 ]69
327 คำสั่งเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การแบ่งงานและมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลรับผิดชอบและปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล [ 31 พ.ค. 2564 ]60
328 คำสั่งเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ให้รองปลัดเทศบาล/พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลกรณีปลัดเทศบาลไม่อยู่หรือไปราชการที่อื่น [ 31 พ.ค. 2564 ]67
329 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ให้เปิดตลาดสดเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ (ตลาดใหม่) และตลาดเปิดท้ายวันเสาร์ [ 28 พ.ค. 2564 ]65
330 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การฉีดวัคซีน ให้ลงทะเบียน และสวมใส่หน้ากากทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน [ 26 พ.ค. 2564 ]64
331 ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกับทางเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 14 พ.ค. 2564 ]96
332 การแต่งตั้งให้รองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี และการมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี [ 13 พ.ค. 2564 ]67
333 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการลดใช้พลังงานภาครัฐ และคำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ [ 13 พ.ค. 2564 ]73
334 ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกับทางเทศบาตำบลร่อนพิบูลย์ [ 12 พ.ค. 2564 ]76
335 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]88
336 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 7 พ.ค. 2564 ]79
337 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ให้ปิดการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 7 พ.ค. 2564 ]79
338 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ครั้งแรก ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 6 พ.ค. 2564 ]64
339 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ให้ปิดตลาดสดเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ (ตลาดใหม่่) [ 6 พ.ค. 2564 ]97
340 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ให้ปิดตลาดทุกประเภทที่เปิดดำเนินการในเขตเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 30 เม.ย. 2564 ]89
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23