เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 366 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 [ 25 ธ.ค. 2562 ]25
322 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประขำปี พ.ศ. 2563 [ 16 ธ.ค. 2562 ]32
323 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ [ 6 ธ.ค. 2562 ]67
324 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]27
325 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]31
326 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 28 พ.ย. 2562 ]57
327 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก [ 27 พ.ย. 2562 ]56
328 ประกาศสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]27
329 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก [ 28 ต.ค. 2562 ]56
330 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]54
331 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก [ 22 ต.ค. 2562 ]53
332 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ. ห้องประชุมส [ 22 ต.ค. 2562 ]56
333 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]34
334 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก [ 7 ต.ค. 2562 ]52
335 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภา ในวันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 26 ก.ย. 2562 ]60
336 คำสงวนสิทธิ์ในการยื่นคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้ประโยนช์ที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปรับปรุงคั้งที่ 1) [ 25 ก.ย. 2562 ]30
337 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 28 ส.ค. 2562 ]52
338 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ส.ค. 2562 ]59
339 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างเหมาบริการเพื่อปฎิบัติหน้าที่ผู้ชวยผู้ดูแลเด็ก [ 20 ส.ค. 2562 ]55
340 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก [ 9 ส.ค. 2562 ]23
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19