เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 441 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 มาตรการการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 19 ก.ค. 2564 ]72
302 ประกาศสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การกำหนดวันเริ่มและจำนวนวันของสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และการกำหนดวันเริ่มและจำนวนของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 12 ก.ค. 2564 ]78
303 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ก.ค. 2564 ]73
304 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ก.ค. 2564 ]112
305 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง กำหนดวันเลืกสรร ขั้นตอนการดำเนินการในการสรรหาและเลือกสรร [ 7 ก.ค. 2564 ]82
306 ข่าวประชาสัมพันธ์ บริการแจกจ่ายน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในเขตเทศบาลฯ ระหว่าง วันที่ 6 -12 ก.ค. 64 [ 6 ก.ค. 2564 ]78
307 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2564 ปีงบประมาณ 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]74
308 ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดประชาสัมพันธ์ การรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด [ 1 ก.ค. 2564 ]90
309 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 28 มิ.ย. 2564 ]70
310 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 28 มิ.ย. 2564 ]76
311 การดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นที่ตกค้างการเดินสำรวจ [ 24 มิ.ย. 2564 ]79
312 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากลมกรรโชกแรง [ 24 มิ.ย. 2564 ]86
313 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]81
314 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน [ 22 มิ.ย. 2564 ]129
315 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาททางแพ่ง [ 16 มิ.ย. 2564 ]90
316 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากลมกรรโชคแรง [ 16 มิ.ย. 2564 ]87
317 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 15 มิ.ย. 2564 ]69
318 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ห้ามผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าบริเวณที่หรือทางสาธารณะในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 14 มิ.ย. 2564 ]92
319 ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกับทางเทศบาตำบลร่อนพิบูลย์ [ 12 มิ.ย. 2564 ]88
320 ประกาศเรื่องการหยุดจ่ายน้ำในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]76
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23