เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 366 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์เชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือ [ 16 ก.ค. 2563 ]34
282 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]26
283 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]30
284 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]36
285 การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด [ 17 มิ.ย. 2563 ]29
286 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 15 มิ.ย. 2563 ]31
287 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 22 พ.ค. 2563 ]25
288 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 1 พ.ค. 2563 ]29
289 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 29 เม.ย. 2563 ]24
290 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 24 เม.ย. 2563 ]29
291 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง กำหนดวันเลือกสรร ขั้นตอนการดำเนินการในการสรรหาและเลือกสรร [ 24 เม.ย. 2563 ]28
292 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 22 เม.ย. 2563 ]33
293 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]25
294 ประกาศสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]28
295 การดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโนคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [ 17 เม.ย. 2563 ]31
296 ข่าวประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) [ 15 เม.ย. 2563 ]26
297 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 13 เม.ย. 2563 ]27
298 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ยกเลิกการประมูลให้เช่าอาคารจำหน่ายสินค้าหน้าศาลาประชาคมอำเภอร่อนพิบูลย์ คูหาที่ 11 [ 10 เม.ย. 2563 ]31
299 การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ [ 7 เม.ย. 2563 ]25
300 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ให้เช่าอาคารจำหน่ายสินค้าหน้าศาลาประชาคมอำเภอร่อนพิบูลย์ คูหาที่ 11 โดยวิธีการประมูล [ 3 เม.ย. 2563 ]36
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19