เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 398 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 คำสั่งเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 31 พ.ค. 2564 ]55
282 คำสั่งเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ [ 31 พ.ค. 2564 ]124
283 คำสั่งเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่้อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 31 พ.ค. 2564 ]50
284 คำสั่งเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การแบ่งงานและมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลรับผิดชอบและปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล [ 31 พ.ค. 2564 ]49
285 คำสั่งเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ให้รองปลัดเทศบาล/พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลกรณีปลัดเทศบาลไม่อยู่หรือไปราชการที่อื่น [ 31 พ.ค. 2564 ]52
286 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ให้เปิดตลาดสดเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ (ตลาดใหม่) และตลาดเปิดท้ายวันเสาร์ [ 28 พ.ค. 2564 ]54
287 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การฉีดวัคซีน ให้ลงทะเบียน และสวมใส่หน้ากากทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน [ 26 พ.ค. 2564 ]51
288 ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกับทางเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 14 พ.ค. 2564 ]84
289 การแต่งตั้งให้รองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี และการมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี [ 13 พ.ค. 2564 ]52
290 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการลดใช้พลังงานภาครัฐ และคำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ [ 13 พ.ค. 2564 ]57
291 ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกับทางเทศบาตำบลร่อนพิบูลย์ [ 12 พ.ค. 2564 ]58
292 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]60
293 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 7 พ.ค. 2564 ]60
294 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ให้ปิดการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 7 พ.ค. 2564 ]61
295 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ครั้งแรก ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 6 พ.ค. 2564 ]52
296 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ให้ปิดตลาดสดเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ (ตลาดใหม่่) [ 6 พ.ค. 2564 ]70
297 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ให้ปิดตลาดทุกประเภทที่เปิดดำเนินการในเขตเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 30 เม.ย. 2564 ]72
298 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 30 เม.ย. 2564 ]69
299 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 27 เม.ย. 2564 ]61
300 ประชาสัมพันธ์ วัคซีนที่ดีที่สุด [ 26 เม.ย. 2564 ]59
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20