เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 412 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 6 ส.ค. 2564 ]71
262 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 6 ส.ค. 2564 ]76
263 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) [ 3 ส.ค. 2564 ]79
264 ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) ตำแหน่งว่าง [ 3 ส.ค. 2564 ]64
265 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ส. 2564 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 3 ส.ค. 2564 ]63
266 ขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]65
267 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ให้ปิดการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 2 ส.ค. 2564 ]68
268 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]99
269 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) [ 21 ก.ค. 2564 ]65
270 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.ค. 2564 ]61
271 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 20 ก.ค. 2564 ]64
272 มาตรการการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 19 ก.ค. 2564 ]63
273 ประกาศสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การกำหนดวันเริ่มและจำนวนวันของสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และการกำหนดวันเริ่มและจำนวนของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 12 ก.ค. 2564 ]64
274 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ก.ค. 2564 ]65
275 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ก.ค. 2564 ]102
276 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง กำหนดวันเลืกสรร ขั้นตอนการดำเนินการในการสรรหาและเลือกสรร [ 7 ก.ค. 2564 ]69
277 ข่าวประชาสัมพันธ์ บริการแจกจ่ายน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในเขตเทศบาลฯ ระหว่าง วันที่ 6 -12 ก.ค. 64 [ 6 ก.ค. 2564 ]71
278 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2564 ปีงบประมาณ 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]65
279 ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดประชาสัมพันธ์ การรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด [ 1 ก.ค. 2564 ]80
280 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 28 มิ.ย. 2564 ]63
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21