เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 384 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ห้ามผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าบริเวณที่หรือทางสาธารณะในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 14 มิ.ย. 2564 ]46
262 ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกับทางเทศบาตำบลร่อนพิบูลย์ [ 12 มิ.ย. 2564 ]44
263 ประกาศเรื่องการหยุดจ่ายน้ำในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]43
264 มาตรการประหยัดพลังงานและค่าสาธารณูปโภค [ 9 มิ.ย. 2564 ]46
265 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ให้ผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จำหน่ายสินค้าได้ทุกวัน (จันทร์-อาทิตย์) เฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเท่านั้น [ 1 มิ.ย. 2564 ]55
266 คำสั่งเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกอง กรณีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกอง/ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองไม่อยู่หรือไปราชการที่อื่น [ 31 พ.ค. 2564 ]51
267 คำสั่งเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 31 พ.ค. 2564 ]43
268 คำสั่งเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ [ 31 พ.ค. 2564 ]84
269 คำสั่งเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่้อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 31 พ.ค. 2564 ]36
270 คำสั่งเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การแบ่งงานและมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลรับผิดชอบและปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล [ 31 พ.ค. 2564 ]40
271 คำสั่งเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ให้รองปลัดเทศบาล/พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลกรณีปลัดเทศบาลไม่อยู่หรือไปราชการที่อื่น [ 31 พ.ค. 2564 ]39
272 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ให้เปิดตลาดสดเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ (ตลาดใหม่) และตลาดเปิดท้ายวันเสาร์ [ 28 พ.ค. 2564 ]44
273 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การฉีดวัคซีน ให้ลงทะเบียน และสวมใส่หน้ากากทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน [ 26 พ.ค. 2564 ]37
274 ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกับทางเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 14 พ.ค. 2564 ]76
275 การแต่งตั้งให้รองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี และการมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี [ 13 พ.ค. 2564 ]41
276 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการลดใช้พลังงานภาครัฐ และคำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ [ 13 พ.ค. 2564 ]44
277 ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกับทางเทศบาตำบลร่อนพิบูลย์ [ 12 พ.ค. 2564 ]46
278 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]42
279 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 7 พ.ค. 2564 ]45
280 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ให้ปิดการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 7 พ.ค. 2564 ]46
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20