เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 366 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 26 ส.ค. 2563 ]30
262 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก [ 24 ส.ค. 2563 ]33
263 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 24 ส.ค. 2563 ]32
264 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 20 ส.ค. 2563 ]31
265 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2563 ของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 20 ส.ค. 2563 ]28
266 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 20 ส.ค. 2563 ]28
267 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 20 ส.ค. 2563 ]26
268 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 20 ส.ค. 2563 ]28
269 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 20 ส.ค. 2563 ]30
270 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 20 ส.ค. 2563 ]35
271 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]28
272 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 18 ส.ค. 2563 ]27
273 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 13 ส.ค. 2563 ]30
274 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 11 ส.ค. 2563 ]28
275 ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง [ 6 ส.ค. 2563 ]28
276 ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]30
277 ประชาสัมพันธ์สื่อ หนูเพชรเดอะฮีโร่ [ 31 ก.ค. 2563 ]33
278 ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือรณรงค์ กรณีเด็กขายพวงมาลัย ขายของตามร้านอาหาร และเด็กขอเงินตามสถานที่ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 [ 31 ก.ค. 2563 ]28
279 ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนคุ้มครองเด็ก [ 30 ก.ค. 2563 ]28
280 ประกาศสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]30
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19