เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 398 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร [ 6 ส.ค. 2564 ]61
242 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 6 ส.ค. 2564 ]92
243 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการเยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 6 ส.ค. 2564 ]67
244 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 6 ส.ค. 2564 ]100
245 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญในเทศกาลต่างๆ [ 6 ส.ค. 2564 ]62
246 ประกาศเทบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้าง [ 6 ส.ค. 2564 ]57
247 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 6 ส.ค. 2564 ]66
248 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 6 ส.ค. 2564 ]67
249 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) [ 3 ส.ค. 2564 ]70
250 ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) ตำแหน่งว่าง [ 3 ส.ค. 2564 ]59
251 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ส. 2564 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 3 ส.ค. 2564 ]59
252 ขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]59
253 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ให้ปิดการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 2 ส.ค. 2564 ]60
254 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]89
255 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) [ 21 ก.ค. 2564 ]60
256 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.ค. 2564 ]55
257 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 20 ก.ค. 2564 ]56
258 มาตรการการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 19 ก.ค. 2564 ]55
259 ประกาศสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การกำหนดวันเริ่มและจำนวนวันของสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และการกำหนดวันเริ่มและจำนวนของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 12 ก.ค. 2564 ]55
260 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ก.ค. 2564 ]59
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20