เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 366 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหมึกสายวงฟ้า (ฺฺBlue - ringed octopus) [ 21 ม.ค. 2564 ]29
242 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ครั้งที่ 1/2564ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเท [ 13 ม.ค. 2564 ]32
243 ประชาสัมพันธ์ การวางท่อประปาขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ชุมชนตลาดร่อนพิบูลย์ ม. 12 [ 6 ม.ค. 2564 ]36
244 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินประจำปี พ.ศ. 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]29
245 วัดจีบประดิษฐ์ ขอเชิญชวน ทำบุญตักบาตรข้าวปลาอาหารแห้ง ในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 06.00 น. [ 30 ธ.ค. 2563 ]30
246 ข้อมูลทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 28 ธ.ค. 2563 ]33
247 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 24 พ.ย. 2563 ]32
248 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดการประกวดทระทง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณหลังตลาดรุ่งเรื่อง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช [ 26 ต.ค. 2563 ]34
249 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]30
250 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 24 ก.ย. 2563 ]30
251 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 22 ก.ย. 2563 ]31
252 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ก.ย. 2563 ]31
253 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ [ 21 ก.ย. 2563 ]26
254 ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล [ 16 ก.ย. 2563 ]28
255 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 10 ก.ย. 2563 ]31
256 ประกาศอำเภอร่อนพิบูลย์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 และเรียกประชุมสภาเทศบาล [ 9 ก.ย. 2563 ]29
257 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง [ 9 ก.ย. 2563 ]27
258 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากลมกรรโชคแรง [ 8 ก.ย. 2563 ]28
259 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึงที่ใดเป็นปกติ [ 31 ส.ค. 2563 ]31
260 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]28
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19