เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 428 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศเปิดตลาดสดเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 25 พ.ย. 2564 ]96
242 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]103
243 ประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club [ 12 พ.ย. 2564 ]68
244 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท. [ 9 พ.ย. 2564 ]85
245 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 21 ต.ค. 2564 ]66
246 การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 ต.ค. 2564 ]84
247 ให้ตลาดสดเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ (ตลาดใหม่) เปิดดำเนินการเฉพาะวันศุกร์ทุกสัปดาห์ [ 21 ต.ค. 2564 ]70
248 ประกาศ เรื่อง ห้ามจำหน่ายสินค้าในมราสาธารณะ (บริเวณจุดผ่อนผัน) เฉพาะวันอาทิตย์ [ 19 ต.ค. 2564 ]103
249 คุมเข้มตลาดการ์ดไม่ตกปล่อดภัยจากโควิด-19 [ 19 ต.ค. 2564 ]75
250 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการทางวินัย [ 8 ต.ค. 2564 ]70
251 นโยบาน และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 6 ต.ค. 2564 ]29
252 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ก.ย. 2564 ]83
253 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]73
254 ประกาศ ทต.ร่อนพิบูลย์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน [ 22 ก.ย. 2564 ]76
255 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 20 ก.ย. 2564 ]80
256 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 8 ก.ย. 2564 ]81
257 ประกาศผลการลดพลังงาน และรายงานผลการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน ประจำปี พ.ศ. 5664 (เดือนกันยายน 2563 - สิงหาคม 2564) [ 3 ก.ย. 2564 ]68
258 ประชาสัมพันธ์ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปเพื่อระดมความคิดเห็นให้ออกแบบข้อเสนอนโยบาย [ 1 ก.ย. 2564 ]85
259 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]79
260 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ตลาดปลอดภัย ชาวร่อนพิบูลย์ห่างไกลโควิด-19 [ 30 ส.ค. 2564 ]67
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22