เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 412 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และการใช้อาวุธปืนยิงโดยใช่เหตุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]91
222 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน [ 22 ธ.ค. 2564 ]90
223 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]69
224 ประกาศเปิดจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 25 พ.ย. 2564 ]92
225 ประกาศเปิดตลาดสดเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 25 พ.ย. 2564 ]90
226 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]100
227 ประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club [ 12 พ.ย. 2564 ]66
228 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท. [ 9 พ.ย. 2564 ]81
229 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 21 ต.ค. 2564 ]64
230 การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 ต.ค. 2564 ]80
231 ให้ตลาดสดเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ (ตลาดใหม่) เปิดดำเนินการเฉพาะวันศุกร์ทุกสัปดาห์ [ 21 ต.ค. 2564 ]67
232 ประกาศ เรื่อง ห้ามจำหน่ายสินค้าในมราสาธารณะ (บริเวณจุดผ่อนผัน) เฉพาะวันอาทิตย์ [ 19 ต.ค. 2564 ]89
233 คุมเข้มตลาดการ์ดไม่ตกปล่อดภัยจากโควิด-19 [ 19 ต.ค. 2564 ]72
234 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการทางวินัย [ 8 ต.ค. 2564 ]68
235 นโยบาน และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 6 ต.ค. 2564 ]28
236 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ก.ย. 2564 ]76
237 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]70
238 ประกาศ ทต.ร่อนพิบูลย์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน [ 22 ก.ย. 2564 ]66
239 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 20 ก.ย. 2564 ]78
240 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 8 ก.ย. 2564 ]73
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21