เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 428 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา ทต.ร่อนพิบูลย์ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]26
202 ประชาสัมพันธ์ "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2565" [ 30 มิ.ย. 2565 ]68
203 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 29 มิ.ย. 2565 ]160
204 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) [ 28 มิ.ย. 2565 ]84
205 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]56
206 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาปรชาคมอำเภอร่อนพิบูลย์ [ 17 มิ.ย. 2565 ]78
207 ประชาสัมพันธ์กลุ่มชมรมการออกกำลังกายเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 15 มิ.ย. 2565 ]27
208 ประชาสัมพันธ์ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2563 [ 15 มิ.ย. 2565 ]110
209 สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]63
210 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าและเสาส่งไฟฟ้า [ 13 มิ.ย. 2565 ]143
211 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชน ฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มกระตุ้น [ 30 พ.ค. 2565 ]77
212 ประชาสัมพันธ์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]73
213 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]65
214 ประชาสัมพันธ์ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 17 พ.ค. 2565 ]25
215 หลัก 5 ย. ป้องกันตัวเองจากโรคพิษสุนัขบ้า [ 11 พ.ค. 2565 ]109
216 ประชาสัมพันธ์เลื่อนกำหนดการปฏิบัติงานการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว [ 10 พ.ค. 2565 ]69
217 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 พ.ค. 2565 ]90
218 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าร่วมประชุม โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ (ชั้น 4) [ 6 พ.ค. 2565 ]79
219 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]71
220 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]65
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22