เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 441 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 26 ก.ย. 2565 ]75
182 ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือทุกท่านห้ามเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการสร้างมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย [ 23 ก.ย. 2565 ]67
183 ประชาสัมพันธ์ มาตรการสำหรับพนักงานจัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 23 ก.ย. 2565 ]77
184 ประชาสัมพันธ์ แนวทางการจัดการขยะติดเชื้อ [ 23 ก.ย. 2565 ]87
185 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]81
186 สรุปบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ณ เดือน กันยายน 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]39
187 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานและค่าสาธารณูปโภค [ 16 ก.ย. 2565 ]93
188 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แผนปฎิบัติการลดการใช้พลังงาน [ 16 ก.ย. 2565 ]72
189 คำสั่งเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรการลดใช้พลังงาน [ 16 ก.ย. 2565 ]93
190 คำสั่งเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 16 ก.ย. 2565 ]84
191 ข่าวสารข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]83
192 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ผลการลดพลังงาน ตามมาตรการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]63
193 รายงานข้อมูลการใช้พลังงานและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน รอบ 3 เดือน (ระหว่างเดือน มิ.ย. - ส.ค. 65) [ 15 ก.ย. 2565 ]62
194 รายงานผลการลดใช้พลังงาน ตามมาตรการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]70
195 ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการร้านโชวห่วยเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งต้าปลีก [ 14 ก.ย. 2565 ]79
196 ประชาสัมพันธ์การจัดงานและสนับสนุนการประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2565 [ 8 ก.ย. 2565 ]86
197 ประชาสัมพันธ์ การปิดประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]75
198 ประชาสัมพันธ์ ขอรับบริจาคสิ่งของเครื่องใข้ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช [ 5 ก.ย. 2565 ]100
199 ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ช่วยสนับสนุนสั่งซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ [ 5 ก.ย. 2565 ]68
200 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 29 ส.ค. 2565 ]73
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23