เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
  กองช่าง ซ่อมแซมทางเท้าหน้าร้านข้าวต้ม และรายงานการ...[วันที่ 2023-02-09][ผู้อ่าน 32]
 
  กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมคูระบายน้ำ ถนนสายหน้าตลาดร...[วันที่ 2023-02-08][ผู้อ่าน 34]
 
  นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบา...[วันที่ 2023-02-08][ผู้อ่าน 42]
 
  นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบา...[วันที่ 2023-02-07][ผู้อ่าน 39]
 
  กองช่าง ลงพื้นที่เกลี่ยหลุมขยะ และรายงานซ่อมบำรุงไ...[วันที่ 2023-02-07][ผู้อ่าน 27]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้าโคกยา่งออกสุวรรณรังษ...[วันที่ 2023-02-07][ผู้อ่าน 42]
 
  กองช่าง เข้าแบบผูกเหล็ก เทคอนกรีตฝาคูปากทางเข้าวัด...[วันที่ 2023-02-07][ผู้อ่าน 32]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้าชายเขาออกนาโพธิ์ และ...[วันที่ 2023-02-06][ผู้อ่าน 30]
 
  นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้รองนายก เป็นประธานในการประ...[วันที่ 2023-02-02][ผู้อ่าน 38]
 
  กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมหลุมบ่อด้วยคอนกรีตถนนสายเลียบ...[วันที่ 2023-02-02][ผู้อ่าน 28]
 
  กองช่าง ลงพื้นที่ ติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะ 2 จุด บร...[วันที่ 2023-02-01][ผู้อ่าน 64]
 
  นายซูปียัน แดเมาะเล็ง นายอำเภอร่อนพิบูลย์ ได้มาตรว...[วันที่ 2023-01-31][ผู้อ่าน 169]