เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ณ บริเวณถนนเพชรเกษม - ...[วันที่ 2023-01-03][ผู้อ่าน 41]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้าสายจ่ายะ และ ตัดหญ้า...[วันที่ 2023-01-03][ผู้อ่าน 38]
 
  นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการค...[วันที่ 2022-12-29][ผู้อ่าน 46]
 
  กองช่าง จัดเตรียมโต๊ะสำหรับตักบาตร เนื่องในวันปีให...[วันที่ 2022-12-29][ผู้อ่าน 39]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ...[วันที่ 2022-12-29][ผู้อ่าน 38]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่รถพยาบาลฉุกเฉินรับ-ส่งผู้ป่...[วันที่ 2022-12-29][ผู้อ่าน 103]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4...[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 44]
 
  กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 41]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่คัดหญ้าสายทุ่งโหม๊ะ และ ตัด...[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 31]
 
  นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ พน...[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 33]
 
  นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมทำบ...[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 42]
 
  กองช่าง ลงพื้นที่ ซ่อมหลุมบ่อถนน สายเทพนมเชือด-นาล...[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 36]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะริมถนนส...[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 39]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ สำรวจถังมูลฝอยที่ชำรุด ตรว...[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 57]
 
  นายกเทศมนตรีฯ และคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ เป็นประธ...[วันที่ 2022-12-26][ผู้อ่าน 42]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ เก็บ กวาดขยะตลาดใหม่ และ ...[วันที่ 2022-12-26][ผู้อ่าน 40]
 
  นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ เป...[วันที่ 2022-12-23][ผู้อ่าน 48]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่เปลี่ยนถังขยะชำรุด และทำควา...[วันที่ 2022-12-23][ผู้อ่าน 42]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ สอบถามประชาชนบริเวณใกล้เคี...[วันที่ 2022-12-23][ผู้อ่าน 40]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานสุขาภิบาล สถานที...[วันที่ 2022-12-23][ผู้อ่าน 41]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50