เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
  กองช่าง ลงพื้นที่ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ , ดำเนินการต่อส...[วันที่ 2023-07-12][ผู้อ่าน 39]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้า เก็บ กวาด ศาลาประชา...[วันที่ 2023-07-12][ผู้อ่าน 37]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้าซอยหงศ์ฟ้า-ซอยหลังศา...[วันที่ 2023-07-11][ผู้อ่าน 36]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้าข้าง 7-11 และตัดหญ้า...[วันที่ 2023-07-10][ผู้อ่าน 37]
 
  กองช่าง ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่แข่งขันกีฬาที่สนา...[วันที่ 2023-07-10][ผู้อ่าน 37]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้าถนนสายใต้สะพานลอยเขา...[วันที่ 2023-07-07][ผู้อ่าน 30]
 
  กองช่าง ลงพื้นที่ลอกคูตามแผน ใต้สายไฟหลังวัดพิศาลอ...[วันที่ 2023-07-06][ผู้อ่าน 34]
 
  กองสาธารณสุขฯ ตัดหญ้าถนนซอยหูด่าน สุดเขตเทศบาล[วันที่ 2023-07-06][ผู้อ่าน 33]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ ล้างรางระบายน้้ำด้านหลังอา...[วันที่ 2023-07-04][ผู้อ่าน 31]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่พ่นหมอกควันไข้เลือดออกตามคำ...[วันที่ 2023-07-04][ผู้อ่าน 34]
 
  กองช่าง ท่าสีแท่นรางวัล เสาธง กระถางคบเพลิง และซ่อ...[วันที่ 2023-07-03][ผู้อ่าน 133]
 
  กองสาธารณสุขฯ เก็บขยะตลาดใหม่ ตัดหญ้าถนนสายท้ายเรื...[วันที่ 2023-07-03][ผู้อ่าน 28]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้าถนนสายหลัง ร.ร.ร่อนฯ...[วันที่ 2023-06-30][ผู้อ่าน 32]
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ร่อนพิบูลย์ ร่วมกับงานป้องกั...[วันที่ 2023-06-28][ผู้อ่าน 45]
 
  กองช่าง ลงพื้นที่ ซ่อมหลุมบ่อด้วยกากแอสฟัลท์ และซ่...[วันที่ 2023-06-28][ผู้อ่าน 34]
 
  นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมโครงการจัดการแข...[วันที่ 2023-06-27][ผู้อ่าน 52]
 
  กองสาธารณสุขฯ เก็บ กวาด ล้างตลาดใหม่ และตัดหญ้าถนน...[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 37]
 
  นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษาฯ สมา...[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 31]
 
  กองช่าง ลงพื้นที่ ซ่อมแซมหลุมบ่อด้วยแอสฟัลท์ถุง แล...[วันที่ 2023-06-23][ผู้อ่าน 36]
 
  นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้รองนายกฯ เป็นประธานในพิธีเ...[วันที่ 2023-06-22][ผู้อ่าน 50]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60