เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4...[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 31]
 
  กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 30]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่คัดหญ้าสายทุ่งโหม๊ะ และ ตัด...[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 23]
 
  นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ พน...[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 23]
 
  นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมทำบ...[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 33]
 
  กองช่าง ลงพื้นที่ ซ่อมหลุมบ่อถนน สายเทพนมเชือด-นาล...[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 26]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะริมถนนส...[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 30]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ สำรวจถังมูลฝอยที่ชำรุด ตรว...[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 45]
 
  นายกเทศมนตรีฯ และคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ เป็นประธ...[วันที่ 2022-12-26][ผู้อ่าน 32]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ เก็บ กวาดขยะตลาดใหม่ และ ...[วันที่ 2022-12-26][ผู้อ่าน 30]
 
  นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ เป...[วันที่ 2022-12-23][ผู้อ่าน 39]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่เปลี่ยนถังขยะชำรุด และทำควา...[วันที่ 2022-12-23][ผู้อ่าน 32]