เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
  กองช่าง ลงพื้นที่ ติดตั้งแผ่นป้ายวันเฉลิมพระชนมพรร...[วันที่ 2022-12-01][ผู้อ่าน 41]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ ตัดหญ้าใต้สายไฟนาโพธิ์ และ...[วันที่ 2022-12-01][ผู้อ่าน 38]
 
  กองช่าง ลงพื้นที่ ลอกคูระบายน้ำบ้านหนองเป็ด[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 36]
 
  นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้รองนายกฯ ที่ปรึกษาฯ ร่วมกั...[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 35]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ท่ีมี...[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 45]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ ตัดหญ้า กวาดรอบบริเวณอาคาร...[วันที่ 2022-11-29][ผู้อ่าน 33]
 
  กองช่าง ลงพื้นที่ ขุดลอกคูระบายน้ำซอยไสหยี ติดตั้...[วันที่ 2022-11-29][ผู้อ่าน 35]
 
  นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ พน...[วันที่ 2022-11-29][ผู้อ่าน 31]
 
  กองช่าง ลงพื้นที่ ซ่อมแซมถนนหลังเทศบาล ด้วยแอสฟัลท...[วันที่ 2022-11-28][ผู้อ่าน 33]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ เก็บ กวาดขยะตลาดใหม่ และตั...[วันที่ 2022-11-28][ผู้อ่าน 117]
 
  นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และ...[วันที่ 2022-11-25][ผู้อ่าน 86]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ เก็บขยะตลาดใหม่ และรถพยาบา...[วันที่ 2022-11-25][ผู้อ่าน 292]