เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ สถานีบริการน้ำมัน และในสำนักงาน ทต.ร่อนฯ


วันที่ 11 เม.ย. 67 กองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ สถานีบริการน้ำมัน และในสำนักงาน ทต.ร่อนฯ

2024-05-23
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-17