เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขฯลงพื้นที่ประสานสถานีตำรวจภูธรร่อนพิบูลย์ในการลดปริมาณถังขยะและเก็บถังขยะหน้าไปรษณีย์กลับคืนเทศบาล และ ร่วมกันขนดิน ศ.พ.ด. ทต.ร่อนพิบูลย์


วันที่ 3 เม.ย. 67 กองสาธารณสุขฯประสานสถานีตำรวจภูธรร่อนพิบูลย์ในการลดปริมาณถังขยะและเปลี่ยนจุดตั้งถังขยะเป็นด้านในรั้วพร้อมทั้งเก็บถังขยะหน้าไปรษณีย์กลับคืน

2024-05-23
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-17