เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
  นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หน....[วันที่ 2023-07-18][ผู้อ่าน 38]
 
  กองสาธารณสุขฯ ประชุม สปสช. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร...[วันที่ 2023-07-18][ผู้อ่าน 27]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม Kick Off รณรง...[วันที่ 2023-07-14][ผู้อ่าน 49]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่เก็บ กวาดขยะตลาดใหม่ และประ...[วันที่ 2023-07-14][ผู้อ่าน 29]
 
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล...[วันที่ 2023-07-13][ผู้อ่าน 27]
 
  กองช่าง ลงพื้นที่ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ , ดำเนินการต่อส...[วันที่ 2023-07-12][ผู้อ่าน 32]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้า เก็บ กวาด ศาลาประชา...[วันที่ 2023-07-12][ผู้อ่าน 30]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้าซอยหงศ์ฟ้า-ซอยหลังศา...[วันที่ 2023-07-11][ผู้อ่าน 28]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้าข้าง 7-11 และตัดหญ้า...[วันที่ 2023-07-10][ผู้อ่าน 29]
 
  กองช่าง ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่แข่งขันกีฬาที่สนา...[วันที่ 2023-07-10][ผู้อ่าน 30]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้าถนนสายใต้สะพานลอยเขา...[วันที่ 2023-07-07][ผู้อ่าน 25]
 
  กองช่าง ลงพื้นที่ลอกคูตามแผน ใต้สายไฟหลังวัดพิศาลอ...[วันที่ 2023-07-06][ผู้อ่าน 27]
 
  กองสาธารณสุขฯ ตัดหญ้าถนนซอยหูด่าน สุดเขตเทศบาล[วันที่ 2023-07-06][ผู้อ่าน 26]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ ล้างรางระบายน้้ำด้านหลังอา...[วันที่ 2023-07-04][ผู้อ่าน 25]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่พ่นหมอกควันไข้เลือดออกตามคำ...[วันที่ 2023-07-04][ผู้อ่าน 28]
 
  กองช่าง ท่าสีแท่นรางวัล เสาธง กระถางคบเพลิง และซ่อ...[วันที่ 2023-07-03][ผู้อ่าน 91]
 
  กองสาธารณสุขฯ เก็บขยะตลาดใหม่ ตัดหญ้าถนนสายท้ายเรื...[วันที่ 2023-07-03][ผู้อ่าน 22]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้าถนนสายหลัง ร.ร.ร่อนฯ...[วันที่ 2023-06-30][ผู้อ่าน 25]
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ร่อนพิบูลย์ ร่วมกับงานป้องกั...[วันที่ 2023-06-28][ผู้อ่าน 36]
 
  กองช่าง ลงพื้นที่ ซ่อมหลุมบ่อด้วยกากแอสฟัลท์ และซ่...[วันที่ 2023-06-28][ผู้อ่าน 29]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55