เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
  กองช่าง ลงพื้นที่ลอกคูตามแผน ใต้สายไฟหลังวัดพิศาลอ...[วันที่ 2023-07-06][ผู้อ่าน 23]
 
  กองสาธารณสุขฯ ตัดหญ้าถนนซอยหูด่าน สุดเขตเทศบาล[วันที่ 2023-07-06][ผู้อ่าน 23]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ ล้างรางระบายน้้ำด้านหลังอา...[วันที่ 2023-07-04][ผู้อ่าน 22]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่พ่นหมอกควันไข้เลือดออกตามคำ...[วันที่ 2023-07-04][ผู้อ่าน 23]
 
  กองช่าง ท่าสีแท่นรางวัล เสาธง กระถางคบเพลิง และซ่อ...[วันที่ 2023-07-03][ผู้อ่าน 51]
 
  กองสาธารณสุขฯ เก็บขยะตลาดใหม่ ตัดหญ้าถนนสายท้ายเรื...[วันที่ 2023-07-03][ผู้อ่าน 19]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้าถนนสายหลัง ร.ร.ร่อนฯ...[วันที่ 2023-06-30][ผู้อ่าน 21]
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ร่อนพิบูลย์ ร่วมกับงานป้องกั...[วันที่ 2023-06-28][ผู้อ่าน 27]
 
  กองช่าง ลงพื้นที่ ซ่อมหลุมบ่อด้วยกากแอสฟัลท์ และซ่...[วันที่ 2023-06-28][ผู้อ่าน 25]
 
  นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมโครงการจัดการแข...[วันที่ 2023-06-27][ผู้อ่าน 44]
 
  กองสาธารณสุขฯ เก็บ กวาด ล้างตลาดใหม่ และตัดหญ้าถนน...[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 26]
 
  นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษาฯ สมา...[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 22]
 
  กองช่าง ลงพื้นที่ ซ่อมแซมหลุมบ่อด้วยแอสฟัลท์ถุง แล...[วันที่ 2023-06-23][ผู้อ่าน 25]
 
  นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้รองนายกฯ เป็นประธานในพิธีเ...[วันที่ 2023-06-22][ผู้อ่าน 40]
 
  รองนายกฯ ปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร...[วันที่ 2023-06-21][ผู้อ่าน 36]
 
  กองช่าง ลงพื้นที่ ซ่อมถนนซอยลุงเชือบ และซ่อมไฟฟ้าส...[วันที่ 2023-06-21][ผู้อ่าน 25]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลื...[วันที่ 2023-06-20][ผู้อ่าน 26]
 
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็น...[วันที่ 2023-06-19][ผู้อ่าน 27]
 
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐ...[วันที่ 2023-06-16][ผู้อ่าน 25]
 
  กองช่าง ลงพื้นที่ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ และรื้อเศษคอนกร...[วันที่ 2023-06-15][ผู้อ่าน 28]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50