เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและแนวทางปฎิบัติในการยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและแนวทางปฎิบัติในการยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ