เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวาลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวาลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์


 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ