เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
 


ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลสำหรับโรงอาหาร พร้อมเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี2566 และรณรงค์งดสูบ


วันที่ 6 มิ.ย. 66 ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลสำหรับโรงอาหาร พร้อมเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี2566 และรณรงค์งดสูบบุหรี่ในสถานศึกษา และในโรงอาหารในโรงเรียน ณ โรงอาหารโรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน

2024-06-14
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-06-06