เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลสำหรับโรงอาหาร พร้อมเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี2566 และรณรงค์งดสูบ


วันที่ 6 มิ.ย. 66 ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลสำหรับโรงอาหาร พร้อมเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี2566 และรณรงค์งดสูบบุหรี่ในสถานศึกษา และในโรงอาหารในโรงเรียน ณ โรงอาหารโรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน

2023-09-28
2023-09-27
2023-09-27
2023-09-26
2023-09-25
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-19