เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
 


นายกเทศมนตรีฯเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพสานสัมพันธ์ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 พร้อมกับมอบเงินสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรีย


วันที่ 2 มิ.ย. 66 นายกเทศมนตรีฯเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพสานสัมพันธ์ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 พร้อมกับมอบเงินสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน ณ ศพด.ทต.ร่อนพิบูลย์

2024-07-09
2024-07-03
2024-07-02
2024-07-02
2024-07-02
2024-07-01
2024-07-01
2024-07-01
2024-07-01
2024-06-28