เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม ทต.ร่อนฯ


วันที่ 24 พ.ค. 66 นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม ทต.ร่อนฯ

2023-06-06
2023-06-06
2023-06-06
2023-06-02
2023-05-25
2023-05-24
2023-05-22
2023-05-22
2023-05-19
2023-05-18