เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการ "สตรียุคใหม่ ร่วใใจต้านภัยมะเร็งเต้านม" ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนปรีชาทอง-นาลึก


วันที่ 19 มี.ค. 66 นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการ "สตรียุคใหม่ ร่วใใจต้านภัยมะเร็งเต้านม" ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนปรีชาทอง-นาลึก

2023-06-06
2023-06-06
2023-06-06
2023-06-02
2023-05-25
2023-05-24
2023-05-22
2023-05-22
2023-05-19
2023-05-18