เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


นายกเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ "สตรียุคใหม่ ร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม" ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภา ณ บ้านประธาน อสม.ชุมชนวังไทร


วันที่ 26 มี.ค. 66 นายกเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ "สตรียุคใหม่ ร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม" ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภา ณ บ้านประธาน อสม.ชุมชนวังไทร

2023-06-06
2023-06-06
2023-06-06
2023-06-02
2023-05-25
2023-05-24
2023-05-22
2023-05-22
2023-05-19
2023-05-18