เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ณ ห้องประชุม ทต.ร่อนพิบูลย์


วันที่ 31 ม.ค. 66 นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ณ ห้องประชุม ทต.ร่อนพิบูลย์

2023-03-27
2023-03-26
2023-03-26
2023-03-21
2023-03-19
2023-03-19
2023-03-17
2023-03-15
2023-03-10
2023-03-09