เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


นายซูปียัน แดเมาะเล็ง นายอำเภอร่อนพิบูลย์ ได้มาตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการประสาน การปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของ ทต.ร่อนพิบูลย์ ให้เต็มตามศักยภาพเพื่อการดูแลประชาชน ทั


วันที่ 31 ม.ค. 66 นายซูปียัน แดเมาะเล็ง นายอำเภอร่อนพิบูลย์ ได้มาตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการประสาน การปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของ ทต.ร่อนพิบูลย์ ให้เต็มตามศักยภาพเพื่อการดูแลประชาชน ทั้งนี้ทั้งอำเภอและสาวนราชการทุกภาคส่วนราชการทุกภาคส่วน พร้อมจะบูรณาการและเป็นหน่วยสนับสนุนให้เกิดประโยขน์สูงสุดแก้ประชาชน

2023-03-27
2023-03-26
2023-03-26
2023-03-21
2023-03-19
2023-03-19
2023-03-17
2023-03-15
2023-03-10
2023-03-09