เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
 


นายซูปียัน แดเมาะเล็ง นายอำเภอร่อนพิบูลย์ ได้มาตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการประสาน การปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของ ทต.ร่อนพิบูลย์ ให้เต็มตามศักยภาพเพื่อการดูแลประชาชน ทั


วันที่ 31 ม.ค. 66 นายซูปียัน แดเมาะเล็ง นายอำเภอร่อนพิบูลย์ ได้มาตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการประสาน การปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของ ทต.ร่อนพิบูลย์ ให้เต็มตามศักยภาพเพื่อการดูแลประชาชน ทั้งนี้ทั้งอำเภอและสาวนราชการทุกภาคส่วนราชการทุกภาคส่วน พร้อมจะบูรณาการและเป็นหน่วยสนับสนุนให้เกิดประโยขน์สูงสุดแก้ประชาชน

2024-04-17
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-05
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-04